IC TMF

Archive for October 31, 2017

IC TMF dobio podršku Fonda za inovacionu delatnost za razvoj projekta

Beograd, 27. oktobar 2017 – Katalizator za dehalogenizaciju freona koji razvijaju istraživači Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, predmet je Ugovora o podršci komercijalizaciji koji je potpisan u okviru Programa tranfera tehnologije (TTF). Zahvaljujući sredstvima TTF programa proizvodnja ovog katalizatora biće podignuta na viši nivo, što će doprineti boljem plasmanu na tržištu. Ugovor, kojim se […]

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta