IC TMF

Archive for April, 2022

Istrazivacki boravci u Francuskoj

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji otvorili su novi konkurs za istraživačke boravke u Francuskoj u trajanju od oko 18 dana. Svi troškovi su pokriveni. Konkurs traje do 20. maja 2022. Vise informacija : Konkurs „IT makes S(ci)ENSE“

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta