IC TMF

Archive for January, 2020

CERIC call for proposals is now open!

Konzorcijum CERIC poziva da mu se podnesu projekti preko kojih mladi istraživači mogu da dobiju pristup najsavremenijoj opremi u njihovoj mreži istraživačkih evropskih centara. Detaljnije videti ispod. Dear colleague, We offer coordinated access to more than 50 instruments and two laboratories through a single application, support for mobility and open access publications, and more. To […]

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta