IC TMF

Vera Obradović

+381 11 3303 616
Soba 103
Krata biografija Dr Vera M. Obradović, dipl. inženjer tehnologije, rođena je 10.06.1984. u Beogradu. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Hemijsko inženjerstvo. Doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Inženjerstvo materijala, upisala je 2009. godine. Doktorirala je 2016/2017. godine. Za izuzetan uspeh na studijama u redovnom roku primila je diplome fonda „Panta S. Tutundžić“ u 2004., 2005., 2006. i 2008. godini, kao i specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva. U periodu od 16. septembra do 30. novembra 2007. je učestvovala u programu za međunarodnu razmenu studenata IAESTE i imala stručnu praksu u Beču, na Institutu za hemijsko inženjerstvo ( u okviru Univerziteta u Beču ).
Oblasti interesovanja Inženjerstvo materijala. Kompozitni materijali. Nanotehnologija. Materials engineering. Composite materials. Nanotechnology.
Reference
  1. Vera Obradović, Dušica B. Stojanović, Radmila Jančić-Heinemann, Irena Živković, Vesna Radojević, Petar S. Uskoković, Radoslav Aleksić, Ballistic Properties of Hybrid Thermoplastic Composites with Silica Nanoparticles, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, to be published in Volume 9, Issue 4, December 2014.
  2. V. Obradovic, N. D. Nikolic, D. Stojanovic, A. Kojovic, I. Zivkovic, P. Uskokovic, R. Aleksic, Deposition of the electrospun PVB-SiO2 fibers onto the aramid fabrics, The Book of Abstracts of 2nd International Workshop, Belgrade, (2011) 57
  3. V. Obradovic, A. Kojovic, D. B. Stojanovic, N. D. Nikolic, I. Zivkovic, P. S. Uskokovic, R. Aleksic, Electrospun PVB-SiO2 composite fibers: morphology, properties and ballistic applications, The Book of Abstracts of the Tenth Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering, Belgrade, (2011) 39.
  4. Vera Obradovic, Aleksandar Kojovic, Dusica B. Stojanovic, Nebojsa Nikolic, Irena Zivkovic, Petar Uskokovic, Radoslav Aleksic, The Analysis of Forming PVB-SiO2 Nanocomposite Fibers by the Electrospinning Process, Scientific Technical Review, (2011),Vol.61, No.3-4, 34-38.
  5. V. Obradovic, Elektrospining tehnologija, Hemijski pregled, (2012), god. 53,br. 2 (april), 41-47
  6. V. Obradovic, D. B. Stojanovic, I. Zivkovic, R. Jancic Hajneman, V. Radojevic, P. S. Uskokovic, R. Aleksic, Ballistic resistance of nanomodified hybrid thermoplastic composites, Proceedings of the 5th International Scientific Conference OTEH 2012 on Defensive Technologies, Belgrade, (2012) 301-304.
  7. V. Obradović, D. B. Stojanović, M. Zrilić, I. Živković, V. Radojević, P. S. Uskoković, R. Aleksić, Mechanical properties of hybrid thermoplastic impregnated aramid fabrics with multiwalled carbon nanotubes, The Book of Abstracts of the First International Conference-Processing, Characterization and Application of Nanostructured Materials and Nanotechnology-NanoBelgrade 2012, Belgrade, (2012) 86.
  8. V. Obradović, D. Stojanović, M. Grković, I. Živković, V. Radojević, P. Uskoković, R. Aleksić, Dynamic Mechanical Properties of Aramid Fabrics Impregnated with Carbon nanotube/Poly (Vinyl Butyral)/Ethanol Solution, Metallurgical & Materials Engineering, Vol. 19 (3), (2013) 259-266.
  9. Vera Obradović, Dušica B. Stojanović, Irena Živković, Petar S. Uskoković, Radoslav Aleksić, Dynamic mechanical properties of aramid fabrics impregnated with multiwalled carbon nanotubes, Zaštita materijala, Godina LIV, Broj 2, (2013) 141-145.
  10. V. Obradović, D. B. Stojanović, R. Jančić - Heinemann, I. Živković, V. Radojević, P. S. Uskoković, R. Aleksić, Ballistic Test of Silica Nanoparticles Reinforced Thermoplastic Composites, Abstract Book, Slonano Conference, Ljubljana, (2013), 72.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta