IC TMF

Milisav Ranitović

+38111 3303 676
Soba Zavod obojene metalurgije
Kratka biografija

Odbranom diplomskog rada sa temom “Izbor hidrometalurškog postupka prerade elektronskog otpada” diplomirao 2009. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Metalurško inženjerstvo, upisao 2009. godine.

Oblasti interesovanja
  • Reciklaža električnog i elektronskog otpada, dobijanje plemenitih metala iz elektronskog i električnog otpada, nanotehnologija.
  • Recycling of waste of electric and electronic equipment, recycling of precious metals from waste of electronic and electric equipment, nanotechnology.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta