IC TMF

Milica Svetozarević

+38111 3303 709
Soba 531a
Kratka biografija

            Milica Svetozarević je rođena 6.10.1990. godine u Đevđeliji, Republika Makedonija. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Đevđeliji. Školske 2010/11. godine upisala je osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta Sv. Kiril i Metodij, u Skoplju, studijski program Prehrambena tehnologija i biotehnologija. Diplomirala je u julu 2014. godine, odbranom diplomskog rada na temu „Elektroforetska analiza mleka i mlečnih proizvoda različitog porekla” sa prosečnom ocenom 9,63. Školske 2014/15. godine upisala je master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Master studije je završila u septembru 2015. godine, odbranom završnog master rada na temu „Imobilizacija peroksidaze iz svežeg rena glutapaldehidom u umrežene enzimske agregate“, sa prosečnom ocenom 9,00. Doktorske studije je upisala školske 2015/16. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Dušana Mijina. U februaru 2017. godine zaposlila se kao inženjer tehnološkog razvoja u profitnom centru Farmacija, „Alkaloid AD“, Skoplje.  Od novembra 2018. godine angažovana je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja - TR 34009.

Oblasti interesovanja • Enzimi, imobilizacija, tretman industrijskih otpadnih voda, mikroreaktorski sistemi, čistija proizvodnja. • Enzymes, immobilization, treatment of industrial wastewater, microreactors, cleaner production.
Reference

1. Svetozarević M., Nestorovski T., Popovski Z. T., Electrophoretic distinction of origin in different dairy products and milk samples, p.551-557, 23-25 Sep, Belgrade, Serbia, 2014 International Symposium on Animal Science.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta