IC TMF

Jelena Pavlović

+38111 3303 626
Soba 131
Kratka biografija

         Jelena Pavlović je rođena 9.10.1988. godine u Brusu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2007. godine, odsek Inženjerstvo zaštite životne sredine. Diplomirala je 2011. godine sa temom „Priprema uzorka za analizu tragova pesticida u vodi metodom ekstrakcije na čvrstoj fazi na karbonizovanim vlaknima konoplje“ (mentor: prof. Tatjana Vasiljević). Iste godine upisala je master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine. Master studije završila je u septembru 2012. godine sa temom „Ispitivanje mogućnosti vezivanja Se(IV) i Se(VI) iz vodenih rastvora za prirodni zeolit“ (mentor: prof. Nevenka Rajić).

      Školske 2012/13. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemija. Od maja do decembra 2012. godine bila je uključena u realizaciju inovacionog projekata „Uklanjanje amonijaka iz podzemnih voda i omekšavanje sirove vode bogate magnezijumom pomoću prirodnog zeolita“ (rukovodilac prof. Nevenka Rajić; ev. br. 451-03-00605/2012-16/143). Od decembra 2012. godine zaposlena je u Inovacionom centru, na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom “Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci”  kao istraživač pripravnik. Član je Zeolitskog društva Srbije.

Oblasti interesovanja
  • Struktura i primena prirodnih zeolita; Sinteza i karakterizacija adsorbenata na bazi zeolita za vezivanje različitih anjona iz vode.
  • Structure and application of natural zeolites; Synthesis and characterization of zeolite-based adsorbents for the binding of different anions from water.
Reference
  1. Jevtic Sanja O., Arcon Iztok, Recnik Aleksander, Babic Biljana M., Mazaj Matjai, Pavlovic Jelena, Matijasevic Danka M., Niksic Miomir P., Rajic Nevenka Z., The iron(III)-modified natural zeolitic tuff as an adsorbent and carrier for selenium oxyanions, Microporous and Mesoporous Materials, 197 (2014) 92-100.
  2. Pavlovic Jelena, Milenkovic Jelena K., Rajic Nevenka Z., Modification of natural clinoptilolite for nitrate removal from aqueous media, Journal of the Serbian Chemical Society, 79(10) (2014) 1309-1322.
  3. Pavlovic Jelena, Krogstad Tore, Rajic Nevenka Z., Applicability of zeolites in potassium and nitrate retention in different soil types, Journal of the Serbian Chemical Society, 82(11) (2017) 1303-1314.
  4. Pavlovic Jelena, Popova M., Mihalyi R.M., Mazaj Matjai, Mali Gregor, Kovac Janez, Lazarova H., Rajic Nevenka Z., Catalytic activity of SnO2- and SO4 /SnO2-containing clinoptilolite in the esterification of levulinic acid, Microporous and Mesoporous Materials, 279 (2019) 10-18.
  5. Radovic Marko B., Adamovic Tijana, Pavlovic Jelena, Rusmirovic Jelena D., Tadic Vanja M., Brankovic Zorica, Ivanovic Jasna Z., Supercritical CO2 Impregnation of Gelatin-Chitosan Films with Clove Essential Oil and Characterization Thereof, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 25(2) (2019) 119-130.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta