IC TMF

Jelena Pajnik

+38111 3303 704
Soba 505
Kratka biografija

            Jelena Pajnik je rođena 18.04.1985. godine u Jagodini, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju „Svetozar Marković”. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, 2010. Doktorske studije, na smeru Hemijsko inženjerstvo, upisala je 2011. godine.

            Jelena Pajnik je od januara 2012. do februara 2017. godine bila angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III45019 pod nazivom „Sinteza, razvoj tehnologije dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava” na Katedri za Organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta. Od februara 2017. godine Jelena Pajnik je angažovana na projektu III45017 pod nazivom „Funkcionalni fiziološki aktivni biljni  materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji”. U zvanje istraživač pripravnik izabrana je maja 2012, a u zvanje istraživač saradnik aprila 2016. godine.

Oblasti interesovanja
  • Ekstrakcija iz biljaka primenom natkritičnog ugljenik (-IV) oksida; Impregnacija polimera prirodnim aktivnim supstancama primenom tehnologije natkritičnog ugljenik (-IV) oksida.
  • Supercritical CO2 extraction of bioactive compounds from plants; Impregnation of polymers with bioactive agents in supercritical CO2.
Reference
  1. S. Glišić, J. Pajnik, A. Orlović, Process and techno-economic analysis of green diesel production from waste vegetable oil and the comparison with ester type biodiesel production, Applied Energy, 170, 2016, 176–185
  2. J. Pajnik, M. Stamenić, M. Radetić, S. Tomanović, R. Sukara, D. Mihaljica, I. Zizovic, Impregnation of cotton fabric with pyrethrum extract in supercritical carbon dioxide, The Journal of Supercritical Fluids, 128, 2017, 66-72
  3. S. Milovanovic, G. Hollermann, C. Errenst, J. Pajnik, S. Frerich, S. Kroll, K. Rezwan, J. Ivanovic, Supercritical CO2 impregnation of PLA/PCL films with natural substances for bacterial growth control in food packaging, Food Research International, 107, 2018, 486-495
  4. J. Pajnik, M. Radetić, D. B. Stojanovic, I. Jankovic-Častvan, V. Tadic, M. V. Stanković, D. M. Jovanović, I. Zizovic, Functionalization of polypropylene, polyamide and cellulose acetate materials with pyrethrum extract as a natural repellent in supercritical carbon dioxide, The Journal of Supercritical Fluids, 136, 2018, 7-81
  5. Dr A. Orlović, Dr Đ. Janaćković, Dr S. Glišić, Pajnik dipl.ing, Dr J. Lukić, D. Mihajlović dipl.ing, V. Vasović dipl.ing, „Еksperimentalno postrojenje za razgradnju poli-hlorovanih bifenila (PCB-a) prisutnih u izolacionim uljima i dekontaminaciju energetskih transformatora“, TMF, 2015 (Tehničko rešenje).
  6. V. Tadić, I. Zizovic, Ј. Ivanovic, S. Milovanovic, Ј. Pajnik, Postupak za dobijanje proizvoda sa stabilnim sadržajem partenolida (Preparation od products with stable parthenolide content), 26. 09. 2017. Br. patentne prijave P-2017/0960, Postupak za dobijanje proizvoda sa stabilnim sadržajem partenolida (Preparation od products with stable parthenolide content),, 2017 (Patent).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta