IC TMF

Dušan Rajić

+38111 3303 787
Soba 209
Kratka biografija

              Prof. dr Dušan Rajić je rođen 1959. godine.  Diplomirao je na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu 1984. godine, na smeru hemijska tehnologija. Magistrirao je 1986. godine na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu, a doktorirao 1989. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu. U Vojnotehničkom institutu (VTI) je 2001. godine izabran u zvanje naučnog savetnika za oblast Hemija visokotoksičnih jedinjenja, a na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane 20011. godine u zvanje redovnog profesora za predmete „NHB oružje” i „Zaštita od NHB oružja”. U zvanje redovnog profesora za oblast Ekologija izabran je na Univerzitetu privredna akademija u Novom Sadu.  Dr Rajić je veći deo svoje karijere proveo u VTI-u, gde je obavljao sve istraživačke i rukovodeće dužnosti, počev od samostalnog istraživača do zamenika direktora. U VTI-u je obavljao funkcije predsednika Naučnog veća, glavnog i odgovornog urednika časopisa Scientific Technical Review i rukovodioca sistema menadžmenta kvalitetom. Vodio je brojne istraživačke i razvojne zadatke za potrebe sistema odbrane.

               Od 2012. godine radi u Inovacionom centru Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu. Poseduje bogato iskustvo u naučnoistraživačkom radu i izvođenju visokoškolske nastave iz oblasti Hemije visokotoksičnih jedinjenja, Ekologije, HNB oružja i zaštite i Teorije rešavanja inovativnih zadataka (TRIZ). Objavio je preko 150 radova u domaćim i inostranim časopisima i na naučno stručnim skupovima. Za svoj rad više puta je nagrađivan i odlikovan.

      
Oblasti interesovanja
 • NHB oružje i zaštita, Teorija rešavanja inovativnih zadataka, Ekologija, Hemija visokotoksičnih jedinjenja.
 • Theory of Solving Innovative Problems, Ecology, Chemistry of Highly Toxic Compounds.
Reference
 1. Ivanković, N., Rajić, D., Karkalić, R., Jovanović, D., Radovanović, Ž., Stupar, S., Janković, D. (2018). Influence of the aerosol flow and exposure time on the structural changes in the filtering half masks material, J. Serb. Chem. Soc. 83 (4), pp. 463–471.
 2. Rajić, D., Čabarkapa, O. (2017). Šal, odnosno marama za zaštitu respiratornih organa, patentna prijava P-2017/0999 od 06.10.2017., Zavod za intelektualnu svojinu Srbije, Beograd.
 3. Rajić, D. (2017). Inventologija, Autorsko izdanje, Beograd, pp. 1-317 (in English: Rajic, D. (2017). Inventology, Author’s edition, Belgrade).
 4. Ivanković, N., Rajić, D., Karkalić, R., Veličković, Z., Jovanović, D., Inđić, D., Bučko, M. (2017). Ispitivanje efikasnosti zaštite filtrirajućih polumaski pri različitim protocima aerosolnih kontaminanata, Zaštita materijala, Vol. 58, br. 1, pp. 17–21.
 5. Jovanovic, D., Stojisavljevic, P., Cvetanovic, S., Rajic, D., Karkalic, R., Ivankovic, N., Senic, Z. (2016): Testing of the functional garments with microencapsulated phase-change material in simulated high temperature conditions, Ind., 70(5), pp. 573–579.
 6. Rajić, D., Kamberović, Ž., Žakula, B. (2016). Kreativni inženjering, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd (in English: Rajic, D., Kamberovic, Z., Zakula, B. (2016). Creative Engineering, IC TMF, Belgrade).
 7. Rajić, D. (2016). Kreativna ekologija, Autorsko izdanje, Beograd, pp. 1-243 (in English: Rajic, D. (2016). Creative Ecology, Author’s edition, Belgrade).
 8. Karkalic, R., Jovanovic, D., Radakovic, S., Rajic, D., Petrovic, B., Ivankovic, N., Senic, Z. (2015). The influence of the passive evaporative cooling vest on a chemical industry workers and physiological strain level in hot conditions, Ind. 69(6), pp. 587–594.
 9. Rajic, D., Kamberovic, Z., Karkalic, R., Todorovic M., Ivankovic, N., Bauk, S., Jovanovic, D. (2014). A comparative analysis of the selected properties of protective filtering masks, Ind. 68(4), pp. 457–464.
 10. Rajic, D., Kamberovic, Z., Karkalic, R., Ivankovic, N., Senic, Z. (2013). Thermal resistance testing of standard and protective filtering military garment on the burning napalm mixture, Ind. 67(6), pp. 941–950.
 11. Senic, Z., Bauk, S., Simic, D., Vitorovic-Todorovic, M., Markovic, T., Radojkovic, A., Rajic, D. (2013). The Preliminary Comparative Analysis of Different Routes for TiO2 Nanoparticles Synthesis and Their Deposition on Textiles. the Methyl-Orange Degradation and VX Detoxication Study, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, 8, No 2, pp. 711-719.
 12. Rajic, D., Ivankovic, N.,  Ivankovic, N.,  Ilic, M.,  Senic, Z., Pajić, N. (2013). Testing the Protective Efficiency of Personal Respiratory Protection Devices in Radiologically Contaminated Environments, NUCLEAR TECHNOLOGY & RADIATION PROTECTION, vol. 28, No 1, pp. 102–107.
 13. Ivankovic, N., Rajic, D., Ilic, M., Vitorovic-Todorovic, M., Pajic, N. (2012). Testing of the Efficiency of Military Devices for Personal Respiratory Protection in Relation to Sub-Micron Particles of Biological Agents, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, 7, No 3, pp. 1089–1095.
 14. Rajić D., Senić Ž., Vitorović-Todorović M., Karkalić R., Bauk S., Radaković S., Odelo filtrirajuće zaštitno na bazi poliuretanske pene i aktivnog uglјa, OFZ-M2PUP, Vojnotehnički institut, Ministarstvo odbrane, Int. br. 1/40-150, 11.12.2012. godine.
 15. Rajic, D., Senić, Ž., Vitorović – Todorović, M., Ilić, M., Bauk, S., Radojković, A. (2012). Zaštitna maska M3, Bitno pobolјšan postojeći proizvod, Ministarstvo odbrane, Int. br. 1/40-151, 11.12.2012. godine.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta