IC TMF

Bojan Petrović

064 476 2286
Soba 69c
Kratka biografija

     Bojan Petrović rođen je 24.1.1989. u Valjevu, od oca Dragoljuba i majke Olge. Njegov moto je: „Nulla dies sine experimentum“ (Ivan Đaja, 1884-1957).

   Osnovnu školu „Ţikica Jovanović Španac“ u Valjevu (danas „Prva osnovna škola“) završio je 2004. kao nosilac Vukove diplome i brojnih drugih priznanja. Iste godine upisuje Valjevsku gimnaziju, koju uspešno završava 2008. Od leta 2008. prelazi u Beograd, gde otpočinje studije molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu. Diplomirao je aprila 2013. sa prosečnom ocenom 8,77.

   Master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisuje 2015. na smeru Biohemijsko inţenjerstvo i biotehnolgija, a završava naredne godine sa prosečnom ocenom 9,13. Glavna oblast interesovanja mu je proizvodnja industrijskih enzima. Završni master rad, na temu „Uticaj procesnih parametara na proizvodnju mananaze iz Bacillus cereus“ odbranio je 29.09.2016. Iste godine upisuje doktorske studije, a od 01.06.2017. počinje da radi pri Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. III46010 „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“.

Oblasti interesovanja
  • proizvodnja industrijskih enzima
  • industrial enzymes
Reference
  1. Jović J., Buntić A., Radovanović N., Petrović B., Mojović LJ. Lignin-Degrading Abilities of Novel Autochthonous Fungal Isolates Trametes hirsuta F13 and Stereum gausapatum Applied Biochemistry and Biotechnology, 2018, Epub ahead of print, doi: 10.17113/ftb.56.03.18.5348.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta