IC TMF

Zorica Jauković

+381 11 3370 410
Soba 232
Krata biografija Zorica Jauković (rođ. Pešić), dipl. inž. tehnologije, rođena 13.12.1985. god. u Dubrovniku. Osnovnu školu “Dašo Pavičić” i Opštu gimnaziju završila u Herceg Novom. Osnovne studije na TMF-u u Beogradu započela je školske 2004/05 godine, a diplomirala 2010. god. sa prosečnom ocenom 8,32 na Katedri za Analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta. Diplomski rad pod nazivom “Određivanje metamizola i njegovih metabolita u podzemnim i površinskim vodama” odbranila je sa ocenom 10 u septembru 2010. godine. Školske 2010/11 upisala je doktorske studije na matičnom fakultetu.
Oblasti interesovanja HPLC-MS/MS, Hemija steroida i njihovo nalaženje i određivanje u uzorcima iz životne sredine (sedimenti i vode).
Reference
  1. Z. Pešić, S. Grujić, T. Vasiljević, S. Petrović, M. Laušević: Cardiovascular drugs in environmental waters: method optimization and real sample analysis, Euroanalysis 2011, Belgrade, Serbia, September 11-15, 2011, Abstracts, 115.
  2. Z. Pešić, S. Grujić, T. Vasiljević, V. Furtula, M. Laušević: Liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry of selected human sterols, Euroanalysis 2011, Belgrade, Serbia, September 11-15, 2011, Abstracts, 510.
  3. Z. Pešić, S. Grujić, T. Vasiljević, V. Furtula, M. Laušević: Determination of human sterols in environmental samples, 9th Symposium "Novel Technologies and Economic Development", Leskovac, Serbia, October 21-22, 2011, Book of abstracts, 172.
  4. I. Matić, S. Grujić, Z. Jauković, V. Furtula, M. Laušević, Emerging Pollutants in River Sediments, UNESCO Conference on Emerging Pollutants in Water, Belgrade, Serbia, 9-11 July, 2013, Book of abstracts, 101.
  5.  I. Matić, Z. Jauković, S. Grujić, N. Antić, V. Furtula, M. Laušević, Extraction optimization of sterols and hormones from river sediments, ICOSECS 8, Belgrade, Serbia, 27-29 June, 2013, Book of abstracts, 44.
  6. I. Matić, S. Grujić, N. Antić, Z. Jauković, V. Furtula, M. Laušević, Određivanje humanih, životinjskih i biljnih sterola i hormona u rečnim sedimentima, 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vršac, Srbija, 21-24. maj 2013, Knjiga izvoda, 206.
  7. I. Matić, S. Grujić, Z. Jauković, V. Furtula, M. Laušević, Analiza tragova humanih, životinjskih i biljnih sterola i hormona u rečnom sedimentu, 50. jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, Srbija, 14. i 15. jun 2012, Kratki izvodi radova, 90.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta