IC TMF

Vesna Nikolić

+381 11 3303 679
Soba 351
Krata biografija Diplomirala 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine i stekla zvanje mast. inž. zaštite životne sredine i zaštite na radu. Odbranila diplomski-master rad pod nazivom „Metode upravljanja otpadom iz procesa livenja obojenih metala“. Upisala doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 2008. godine, na odseku Metalurško inženjerstvo. Završila je Obuku za izradu energetskih audita u industriji 2011. godine, u organizaciji Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu i Mreže za energetsku efikasnost u industriji Srbije.
Oblasti interesovanja Katalizatori na bazi prelaznih i plemenitih metala, nanotehnologija, dobijanje bakra i plemenitih metala iz elektronskog otpada. Base and noble metal based catalysts, nanotechnology, recycling of copper and noble metals from electronic waste.
Reference
 1. Z. Kamberovic, M. Korac, D. Ivsic, V. Nikolic, M. Ranitovic,Hydrometallurgical process for extraction of metals from electronic waste - Part I: Material characterization and process option selection, Metalurgija-Journal of Metallurgy, 15 (4), 2009, 231-245
 2. Ž. Kamberović, M. Sokić, V. Matković, Z. Anđić, M. Korać, V. Nikolić, Effects of additives on nickel (II)-chloride hydrogen reduction for production of nanocomposite catalysts, Metalurgia International, 17 (5), 2012, 37-41
 3. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, J. Stojanović, Synthesis of catalytic materials based on system Ni/α-Al2O3 supported on monolith ceramic foams, 1st metallurgical and materials engineering congress of south-east Europe, Beograd, Srbija, 23-25. maja 2013, Zbornik radova 414-420
 4. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, A. Vujović, M. Sokić, Alumina based catalytically active components carriers with improved properties, 44th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Srbija, 1-3. oktobra 2012, Zbornik radova 395-400
 5. H. Issa, M. Korać, N. Dimitrijević, V. Nikolić, Ž. Kamberović, Possibility of serbian eafd stabilization in concrete, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Srbija, 12-15. oktobra 2011, Zbornik radova 255-258
 6. Ž. Kamberović, M. Korać, D. Ivšić, V. Nikolić, M. Ranitović, Process selection for hydrometallurgical WPCBs recycling, 4th International Conference – Processing and Structure of Materials, Palić, Srbija, 27-29. maja 2010, Zbornik radova 67-72
 7. D. Ivšić-Bajčeta, Ž. Kamberović, M. Korać, V. Nikolić, Z. Milijić, N. Majinski, Implementacija procesa  stabilizacije/solidifikacije otpadnog mulja u Topionici bakra RTB Bor, III Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Rudarstvo 2012”, Zlatibor, Srbija, 7-10. maja 2012, Zbornik radova 387-392
 8. M. Ranitović, V. Nikolić, T. Kovačević, Delimično topljenje i centrifugiranje kao nova metoda pred-tretmana metaličnog granulata e-otpada: Preliminarni laboratorijski test, 7. Simpozijum i 1. Studentski Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Soko Banja, Srbija, 5-7. septembra 2012., Zbornik radova 14-18
 9.  Ž. Kamberović, M. Gavrilovski, Z. Anđić, M. Korać, V. Nikolić, Bitno poboljšan tehnološki postupak sinteze monolitnih pena na bazi Al2O3 kao nosača katalitički aktivnih komponenti i filtera za istopljene metale, 2013, rezultrat projekta MPNTR evidencioni br. TR 34033
 10. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, Synthesis of α-Al2O3 based foams with improved properties as catalyst carriers, Materials and Technology, 48 (1), 2014, 45-50
 11. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, V. Maksimović, Influence of synthesis method and modifiers addition on properties of Ni-based catalysts supported on reticulated ceramic foams, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2014
 

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta