IC TMF

Sanja Grbavčić

+381 11 3303 727
Soba 018
Kratka biografija Sanja Grbavčić rođena je 26.09.1980. godine u Beogradu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1999/2000. godine. Diplomirala je 2006. godine na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Školovanje je nastavila upisom na postdiplomske studije 2006. godine na istoj katedri. Od juna 2006. godine Sanja Grbavčić je kao istraživač-pripravnik bila zaposlena na projektu BTH1008- „Dodaci hrani dobijeni biotehnoloskim putem“ koji je u periodu 2004-2007 godine finansiralo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije u okviru „Nacionalnog programa biotehnologije i agroindustrije“. Od aprila 2008. do januara 2010. godine bila je zaposlena na projektu tehnološkog razvoja TR 20064- „Razvoj biotehnoloških postupaka za proizvodnju aditiva i novih formulacija za prehrambenu industriju“. Trenutno je zaposlena kao istraživač-saradnik u okviru projekta Ministarstva za nauku i prosvetu Republike Srbije III 46010- „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“.
Oblasti interesovanja Mikrobna proizvodnja enzima, njihove karakteristike i primena. Production of microbial enzymes, their characteristics and applications.
Reference
  1. Sanja Grbavcic, Dejan Bezbradica, Lidija Izrael-Zivkovic, Natasa Avramovic, Nenad Milosavic, Ivanka Karadzic, Zorica Knezevic-Jugovic, "Production of lipase and protease from an indigenous Pseudomonas aeruginosa strain and their evaluation as detergent additives: Compatibility study with detergent ingredients and washing performance" (2011) Bioresource Technology 102 (24) 11226-11233.
  2. Omar Ali Saied Moftah, Sanja Grbavcic, Milena Zuza, Nevena Lukovic, Dejan Bezbradica, Zorica Knezevic-Jugovic, "Adding Value to the Oil Cake as a Waste from Oil Processing Industry: Production of Lipase and Protease by Candida utilis in Solid State Fermentation" (2012) Applied Biochemistry and Biotechnology 166 (2) 348-364.
  3. Sanja Z. Grbavcic, Suzana I. Dimitrijevic-Brankovic, Dejan I. Bezbradica, Slavica S. Siler-Marinkovic, Zorica D. Knezevic, "Effect of fermentation conditions on lipase production by Candida utilis" (2007) Journal of Serbian Chemical Society 72 (8-9) 757-765.
  4. Sanja Z. Grbavcic, Dejan I. Bezbradica, Ivanka M. Karadzic, Zorica D. Knezevic-Jugovic, "Lipaze i proteaze dobijene iz ekstremofilne Pseudomonas aeruginosa vrste kao aditivi u formulacijama deterdzenata" (2009) Hemijska industrija 63 (4) 331-335.
  5. Milena R. Bradic, Nevena D. Ognjanovic, Dejan I. Bezbradica, Sanja Z. Grbavcic, Natasa Avramovic, Dusan Z. Mijin, Zorica D. Knezevic-Jugovic, "Enzimska sinteza monoacilglicerola" (2010) Hemijska Industrija 64 (5) 375-388.
  6. D. Mijin, D. Bezbradica, S. Grbavcic, R. Pjanovic, N. Boskovic-Vragolovic, Z. Knezevic-Jugovic, "Biotehnoloski postupak za dobijanje geranil-butirata primenom imobilisane lipaze" (2009) Tehnicko resenje. Korisnik: Dahlia d.o.o. Beograd
  7. Grbavcic Sanja, Dimitrijevic-Brankovic Suzana, Bezbradica Dejan, Siler-Marinkovic Slavica , Knezevic Zorica, "Optimization of growth medium composition for lipase production by Candida utilis using response surface methodology", 35th international conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovacka, 26-30 maj 2008.
  8. Grbavcic Sanja, Bezbradica Dejan, Izrael-Zivkovic Lidija, Avramovic Natasa, Milosavic Nenad, Karadzic Ivanka, Knezevic-Jugovic Zorica, "Lipase from Pseudomonas aeruginosa as an additive in detergent formulations", 36th international conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovacka, 25-29 maj 2009.
  9. Jakovetic Sonja, Bezbradica Dejan, Avramovic Natasa, Milosavic Nenad, Grbavcic Sanja, Karadzic Ivanka, Knezevic-Jugovic Zorica, "Optimization of rhamnolipid production by Pseudomonas aeruginosa using response surface methodology", 36th international conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovacka, 25-29 maj 2009.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta