IC TMF

Obrad Čabarkapa

064/479-1221
Soba 209/II sprat
Krata biografija Vanredni profesor dr Obrad Čabarkapa je rođen 1963. godine.  Diplomirao je na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu 1987. godine, na smeru: Mašinstvo, spescijalnost: Klasično naoružanje. Magistrirao je 2000. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Beogradu iz oblasti Unutrašnje balistike, a doktorisku disertaciju na temu: "Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane" odbranio je 2008. godine na Fakultetu Bezbednosti u Beogradu. U Tehničkom opitnom centru je 2011. godine izabran u zvanje naučnog saradnika za oblast mašinstvo a na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2014. godine u zvanje vanrednog profesora za oblast Projekt menadžment. Dr Čabarkapa je veći deo svoje karijere proveo u Ministarstvu odbrane gde se nalazio na dužnosti načelnika Odeljenja za naučnoistraživačku i inventivnu delatnost. Poseduje bogato iskustvo u radu iz oblasti naučnoistraživačke delatnosti, inventivne delatnosti i zaštite intelektualne svojine a posebno patentne zaštite pronalazaka. Od 2011. godine član je Uređivačkog odbora Vojnotehničkog glasnika. Član je Predsedništva Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda. Napisao je knjigu pod nazivom: "Zaštita poverljivih inovacija", za koju mu je od strane SANU, Saveza pronalazača Beograda i fondacije "Mladen Selak", dodeljena zlatna medalja "Tesla-Pupin" za najuspešniju knjigu u 2010. godini koja populariše inovacije i inovatore, za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu i poseban doprinos razvoju pronalazaštva. U Zavodu za intelektualnu svojinu, 2010. godine položio je stručni ispit za patentnog inžinjera.
Oblasti interesovanja Zaštita intelektualne svojine, Patentibilnost pronalazaka, Konstrukcija naoružanja, Unutrašnja balistika, TRIZ - Teorija rešavanja inventivnih zadataka, Kreativni inžinjering, Projekt menadžment.
Reference
 1. Petrović D., Čabarkapa O., Stopić S., Burzić Z., 1. Numerical analysis of the states of deformation and stress in the sealing elements, Физика и техника высоких давлений 2012, том 22, № 4, Национальная академия наук Украины, Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины.
 2. Čabarkapa O., Potkonjak L. B., Jović I., Classified Inventions Protection Procedure, International innovation conference 2007, 29-30.11.2007. SANU, Београд.
 3. Petrović D., Čabarkapa O., Bukvić A., ANALYSIS OF CHANGES IN AIR PRESSURE DURING THE AIRCRAFT TIRE CONTACT WITH THE RUNWAY, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies, 0TEH 2012, Belgrade, 18-19, September 2012.
 4. Čabarkapa O., Petrović D., Čabarkapa S., THE USE OF MATRIX CONTRADICTIONS IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS, BALCOR 2013, Beograd, Zlatibor, 07-10, September 2013.
 5. Čabarkapa O., Petrović D., Primena patentne dokumentacije pri projektovanju sredstava naoružanja i vojne opreme, Scientific Tehnical Review, Vojnotehnički institut, Beograd 2014. godine.
 6. Čabarkapa O., Zaštita poverljivih inovacija, DIBID - VIZ Beograd, Redakcija "vojna knjiga", Beograd 2010.
 7. Andrejić M., Čabarkapa O., Timski rad u sistemu odbrane, Medija centar "Odbrana", Beograd 2012.
 8. Čabarkapa O., Dunjić M., Petrović D., Vojni patentni sistem -stanje i perspektive, Vojno delo, jesen 2011.
 9. Čabarkapa O., Dunjić M., Petrović D., Model institucionalne politike upravljanja intelektualnom svojinom, Vojno delo, zima 2011.
 10. Čabarkapa O., Petrović D.,   Informisanost studenata Vojne akademije o oblasti zaštite intelektualne svojine, Vojnotehnički glasnik br. 2, 2010.
 11. Čabarkapa O., Petrović D., Dunjić M., Uslovi patentibilnosti za zaštitu pronalazaka, Vojnotehnički glasnik br. 1 . 2013.
 12. Petrović D., Čabarkapa O., Elastični element za obezbeđivanjesavijanja i promene smeštajnog ugla lopatice krutih rotora, Prijava pronalaska za zaštitu patentom u ZIS, 2014.
 13. Čabarkapa O., Petrović D., Bojović M., Prijava poverljivog patenta sa primerom sastavljanja prijave, Vojnotehnički glasnik br. 4. 2013.
 14. Čabarkapa O., Petrović D., Dunjić M., Uslovi patentibilnosti za zaštitu pronalazaka, Vojnotehnički glasnik br. 1 .2013.
 15. Čabarkapa O., Petrović D., Osvrt na projektovanje glavnog rotora helikoptera, Vojnotehnički glasnik br. 2 2015.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta