IC TMF

Nevena Prlainović

+381 11 3370 460
Soba 335
Krata biografija Nevena Prlainović (devojačko Vučijak) rođena je 15.12.1982. godine u Mostaru. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu 2007. godine na smeru Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Školske 2007./08. godine upisala je doktorske studije na istom fakultetu, na smeru: Hemija i hemijska tehnologija, odsek: Organska hemijska tehnologija. Od januara 2008. do februara 2010. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, posle čega, kao istraživač pripravnik, prelazi na rad u Inovacioni centar Tehnološko - metalurškog fakulteta u okviru projekta br. 142063 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Trenutno zaposlena kao istraživač pripravnik u Inovacionom centru u okviru projekta br. 172013 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Oblasti interesovanja Enzimska kataliza, imobilizacija enzima. Enzymatic catalysis, enzyme immobilization.
Reference 1. Nevena Z. Prlainovic, Dejan I. Bezbradica, Zorica D. Knezevic-Jugovic, Roksana T. Kozlowska, Dusan Z. Mijin, "A Kinetic Study of Candida rugosa Lipase-Catalyzed Synthesis of 4,6-Dimethyl-3-cyano-2-pyridone", J. Braz. Chem. Soc. 21 (12) (2010) 2285-2293. 2. Nevena Z. Prlainovic, Zorica D. Knezevic-Jugovic, Dusan Z. Mijin, Dejan I. Bezbradica, "Immobilization of lipase from Candida rugosa on Sepabeads®: the effect of lipase oxidation by periodates", Bioprocess Biosyst. Eng. DOI 10.1007/s00449-011-0530-2. 3. Nevena Z. Vucijak, Slobodan D. Petrovic, Dejan I. Bezbradica, Zorica D. Knezevic-Jugovic, Dusan Z. Mijin, "Sinteza vitamina B6" Hem. Ind. 63 (4) (2009) 353-360. 4. Nevena Z. Prlainovic, Jelena R. Rosic, Milica Jecic, Dejan I. Bezbradica, Dusan Z. Mijin, Zorica D. Knezevic-Jugovic, "Imobilizacija lipaze iz Candida rugosa na razlicite Sepabeads® EC nosace", Biotehnologija za odrzivi razvoj, Beograd, 24.-26. novembar 2010 str. 57-60. 5. Nevena Z. Vucijak, Dejan I. Bezbradica, Roksana Kozlowska, Zorica D. Knezevic-Jugovic, Dusan Z. Mijin, "Ispitivanje kinetickih parametara i mehanizma enzimske sinteze 4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona", XLVII savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 21. mart 2009. godine, Izvodi radova, str. 106. 6. Nevena Z. Vucijak, Dejan I. Bezbradica, Zorica D. Knezevic-Jugovic, Dusan Z. Mijin, "Optimizacija enzimskog postupka sinteze 4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona koriscenjem rotatabilnog kompozicionog eksperimentalnog plana", XLVII savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 21. mart 2009. godine, Izvodi radova, str. 139. 7. Nevena Z. Prlainovic, Dejan I. Bezbradica, Zorica D. Knezevic-Jugovic, Dusan Z. Mijin, "Optimizacija enzimskog postupka sinteze 4-etoksimetil-6-metil-3-cijano-2-piridona koriscenjem rotatabilnog kompozicionog eksperimentalnog plana", XLVIII savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 17. i 18. april 2010. godine, Izvodi radova, str. 151.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta