IC TMF

Nenad Zarić

+381 69 205 0502
Soba
Krata biografija Rodjen 02. novembra 1982. u Vršcu. Diplomirao na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Ekologija i zaštita životne sredine 2012. godine. Iste godine upisuje doktorske studije na Biološkom fakultetu, studijska grupa Ekologija. Od 2012. godine radi na fundamentalnom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ev. broj 176006 pod nazivom: "Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena-fosilna goriva i zagadjivači životne sredine".
Oblasti interesovanja Monitoring zagadjenja životne sredine korišćenjem bioindikatora.
Reference 1. N. Zarić, K. Ilijević, B. Jovančićević, Lj. Stanisavljević, I. Gržetić, "Honeybees (Apis mellifera L.) as Bioindicators of Environmental Pollution: Concentrations of Metals in and around Belgrade Area", 14th European Meeting on Environmental Chemistry, Dec. 4-7, Crna Gora, 978-9940-9059-1-0, Nacionalna biblioteka Crne Gore, 2013

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta