IC TMF

Nataša Šekuljica

064/193-73-06
Soba 36
Krata biografija Datum rođenja:  02.10.1987. godine u Zadru. Obrazovanje:
  • Osnovne studije Tehnološko-metalurški fakultet  2006. godine. Diplomirala na katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju 2010. godine.
  • Master studije upisane 2010.godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu na katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Diplomirala 2011. godine.
  • Doktorske studije upisane 2011.godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu na katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. • Savetnik za hemikalije (Univerzitet u Beogradu Hemijski fakultet), maj 2013.god.
  • Od oktobra 2011.godine kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja angažovana na projektu "Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti" ( evidencioni broj projekta III46010). Oktobra 2014.godine, zapošljava se u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u okviru projekta "Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostruktuiranih funkcionalnih materijala za primenu u novim tehnologijama" (evidencioni broj projekta ON 172046).
Oblasti interesovanja Enzimi; imobilizacija enzima; primena enzima u zaštiti životne sredine.
Reference
  1. A. B. Stefanović,• J. R. Jovanović,• S. Ž. Grbavčić, N. Ž. Šekuljica, V. B. Manojlović, B. M. Bugarski,  Z. D. Knežević‑Jugović, Impact of ultrasound on egg white proteins as a pretreatment for functional hydrolysates production, Eur Food Res Technol (2014) 239:979–993.
  2.  Jelena Jovanović, Andrea Stefanović, Milena Žuža, Nataša Šekuljica, Sonja Jakovetić, Nevena Luković, Zorica Knežević-Jugović, Empirijski kinetički model hidrolize proteina belanceta pretretiranih ultrazvučnim talasima visoke frekvencije, u: Vladimir Dosković i Dušan Marković (ur.): XIX Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 07-08. mart, Zbornik radova, Vol 19(21) 2014, 281-285 str.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta