IC TMF

Nataša Gajić

Email
Soba
Krata biografija Nataša M. Gajić upisala je osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine i diplomirala je 2013. godine na smeru Inženjerstvo materijala. Iste godine upisala je master studije na matičnom fakultetu i završila ih 2014. godine. Školske 2014/2015 upisala je doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Metalurško inženjerstvo. Od decembra 2014. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta.  
Oblasti interesovanja Oblast interesovanja: inženjerstvo materijala, nanotehnologije
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta