IC TMF

Mina Volić

Email
Soba
Kratka biografija

Mina Volić je rođena 17. juna 1988. godine u Čačku.  Diplomirala je 2011. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smer Farmaceutsko inženjerstvo. Iste godine je upisala master studije, u toku kojih je bila na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj. Školske 2012/13. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Kao istraživač-pripravnik od aprila 2015. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Oblasti interesovanja Inkapsulacija biološki aktivnih komponenata u različite nosače; kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenata; lipozomi kao sistemi za inkapsulaciju.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta