IC TMF

Mina Volić

+38111 3370 472
Soba 33
Kratka biografija

            Mina Volić je rođena 17.06.1988. godine u Čačku.  Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je upisala školske 2007/08. godine na studijskom programu Hemijska tehnologija; studijsko područje Farmaceutsko inženjerstvo i diplomirala 2011. godine. Iste godine je upisala master akademske studije, u toku kojih je bila na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj. Školske 2012/13. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Kao istraživač-pripravnik od aprila 2015. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja iz oblasti polјoprivrede i hrane: „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilјu povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta III46010), pri čemu su njena istraživanja vezana za inkapsulaciju etarskih ulja u prirodne hidrogel nosače na bazi alginata i proteina. Učestvovala je u realizaciji dva inovaciona projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: “Proizvodnja novih dijetetskih formulacija na bazi prirodnih proteina sa antioksidativnim i antitumorskim dejstvom” i “Kapsule zdravlja u ledenom čaju”. U toku 2016. godine bila je učesnik Erasmus + programa, u saradnji sa Poljoprivrednim Univerzitetom u Atini.

Oblasti interesovanja
  • Inkapsulacija biološki aktivnih komponenata u različite nosače; kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenata; primena sistema za inkapsulaciju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
  • Encapsulation of biologically active compounds in different matrix systems; Controlled and prolonged release of active compounds; Application of complex carriers in foods and pharmaceutical products.
Reference
  1. Volić, M., Pajić-Lijaković, I., Djordjević, V., Knežević-Jugović, Z., Pećinar, I., Stevanović-Dajić, Z., Veljović, Đ., Hadnađev, M., Bugarski, B. (2018). Alginate/soy protein system for essential oil encapsulation with intestinal delivery. Carbohydrate Polymers, 200, 15-24.
  2. Volić, M., Obradović, N., Djordjević, V., Knežević-Jugović, Z., Pećinar, I., Stevanović-Dajić, Z., Bugarski, B. Encapsulation of thyme essential oil in alginate-casein beads for intestinal delivery. IV INTERNATIONAL CONGRESS “FOOD TECHNOLOGY, QUALITY AND SAFETY”, NOVI SAD, 2018, SERBIA, pp 57-62, ISBN 978-86-7994-056-8.
  3. Obradović, N., Krunić, T., Volić, M., Pajić-Lijaković, I., Nedović, V., Rakin, M., Bugarski, B. The effect of whey protein concentrate on encapsulation efficiency and viability of probiotic starter culture in natural biopolymer carriers. IV INTERNATIONAL CONGRESS “FOOD TECHNOLOGY, QUALITY AND SAFETY”, NOVI SAD, 2018, SERBIA, pp 51-56, ISBN 978-86-7994-056-8.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta