IC TMF

Matea Korica

+38111 3303 629
Soba 144
Kratka biografija

            Matea Korica, master inženjer tehnologije, rođena je 14.2.1988. u Osijeku. Osnovnu školu i srednju Zubotehničku školu završila je u Beogradu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2007/2008. Osnovne akademske studije je završila 2011. godine na studijskom programu Tekstilna tehnologija, studijsko područje tekstilni materijali specijalne namene. Iste godine na matičnom fakultetu upisuje master akademske studije, na studijskom programu Tekstilna tehnologija. 2013. godine upisuje doktorske studije na Katedri za tekstilno inženjerstvo pod mentorstvom prof. dr Mirjane Kostić, a od marta 2015. godine zaposlena je kao istraživač-pripravnik u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta gde je angažovana na projektu Osnovnih istraživanja ON 172029 pod nazivom “Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze” koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru projektа Matea Korica je аngаžovаnа nа proučаvаnju dobijanja nano-kompozitnih materijala na bazi celuloze i hitozana. Tokom septembra 2015. (2 nedelje) i od aprila do jula 2016. (3 meseca) boravila je, radi stručnog usavršavanja i istraživačkog rada, na Univerzitetu u Mariboru. 2016. godine izabrana je u naučno zvanje istraživač-saradnik.

Oblasti interesovanja
  • Celulozna vlakna, modifikovanje celuloze, vlakana specijalne namene, nanofibrilisana celuloza, bioaktivni nano-kompozitni materijali.
  • Cellulose fibers, cellulose modification, high performance fibers, nanofibrillated cellulose, bioactive nano-composite materials.
 
Reference
  1. A. Kramar, J. Milanović, M. Korica, T. Nikolić, K. Asanović, M. Kostić, Influence of structural changes induced by oxidation and addition of silver ions on electrical properties of cotton yarn, Cellulose chemistry and technology, 48, 2014, 189-197.
  2. M. Kostić, T. Nikolić, M. Korica, J. Milanović, A. Kramar, Ž. Petronijević, Biološki aktivna vlakna pamuka sa imobilisanim tripsinom, P-2016/0511, 6.7.2016. (objavljen patent)
  3. T. Nikolic, M. Korica, J. Milanovic, A. Kramar, Z. Petronijevic, M. Kostic, TEMPO-oxidized cotton as a substrate for trypsin immobilization: impact of functional groups on proteolytic activity and stability, Cellulose, 24, 2017, 1863-1875.
  4. M. Knežević, A. Kramar, M. Korica, B. Dojčinović, M. Kostić, Svojstva pamučne pređe posle oksidacije kalijum-permanganatom u kiseloj sredini, Zaštita materijala, 58 , 2017, 31-36.
  5. D. Marković, M. Korica, M. Kostić, Ž. Radovanović, Z. Šaponjić, M. Mitrić, M. Radetić, In situ synthesis of Cu/Cu2O nanoparticles on the TEMPO oxidized cotton fabric, Cellulose, 25, 2018, 829-841.
  6. M. Korica, L. Fras Zemljič, M. Bračič, R. Kargl, S. Spirk, D. Reishofer, K. Mihajlovski, M. Kostić, Novel protein-repellent and antimicrobial polysaccharide multilayer thin films, Holzforschung, 2018, Accepted for publication, (doi.org/10.1515/hf-2018-0094; Materials Science, Paper & Wood 2/21; IF(2017)=2.079).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta