IC TMF

Marija Babić

+381 11 3303 703
Soba 509
Krata biografija Rodjena 31.03.1984. godine u Beogradu. Diplomirala marta 2010. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, školske 2010/11. Specijalističke akademske studije, studijski program Industrijska farmacija, završila je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, septembra 2013. godine. Od 2010. godine angažovana je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Oblasti interesovanja Hidrogelovi na bazi (met)akrilata, itakonske kiseline i prirodnih polimera; Primena hidrogelova u sistemima za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih supstanci; Istraživanje i razvoj farmaceutskih formulacija; Obezbedjenje kvaliteta u farmaceutskoj industriji; Analiza rizika u farmaceutskoj industriji.
Reference
  1. Marija M. Babić, Jovana S. Jovašević, Jovanka M. Filipović, Simonida Lj. Tomić; Diffusion of drugs in hydrogels based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol)(meth)acrylates and itaconic acid; ISSN 2217-7426, Hem. Ind. 66 (6) 823-829, (2012);
  2. M. M. Babić, K. M. Antić, V. V. Pavelkić, S. Lj. Tomić; Hydrogels in controlled drug delivery systems; 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry ’’Physical Chemistry 2010’’,  Proc. Vol. 2, str. 615-617,  ISBN 978-86-82475-17-0, (2010);
  3. M. M. Babić, J. S. Jovašević, J. M. Filipović, S. Lj. Tomić: Effect of amniotic fluid on swelling and controlled release properties of hydrogels based on itaconic acid,  The 15th Annual Conference - YUCOMAT 2013, 2013, Programme and the Book of Abstracts, p. 148, 02.09.-06.09.2013., Herceg Novi, Montenegro;
  4. M. M. Babić, Jovana S. Jovašević, Katarina M. Antić, Bojana D. Krezović, Marija D. Perišić, Jovanka M. Filipović, Simonida Lj. Tomić: Influence of amniotic fluid on swelling and controlled release of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid, The 3rd Conference on: ''Inovation in Drug Delivery: Advances in Local Drug Delivery'',  2013, Programme and Abstracts, p. 113,  22.09.-25.09.2013, Pisa, Italy.
  5. ''Program zaštite životne sredine na teritoriji Beograda - polazne osnove'', Beograd, april 2011.godine.  

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta