IC TMF

Lidija Radovanović

+381 11 3303 784
Soba 115
Krata biografija Datum i mesto rođenja: 2. jul 1980. godine u Jagodini. Obrazovanje: Теhnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, upisala 1999. godine, diplomirala 2006. godine na katedri za Neorgansku hemijsku tehnologiju, odsek Elektrohemijsko inženjerstvo. Školske 2010/11. godine upisala je postdiplomske studije na TMF-u, na katedri za Opštu i neorgansku hemiju. Učestvuje na istraživanjima u okviru projekta "0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje", evidencioni broj 45007, 2011-2014.
Oblasti interesovanja
KristalografijaCrystallography
Reference
  1. L. Radovanović, J. Rogan, D. Poleti, „Binuclear phthalato manganese(II) complex with 2,2’-dipyridylamine, [Mn2(C8H4O4)2(C10H9N3)2(H2O)2]n”, XIX konferencija Srpskog kristalografskog društva, Bela Crkva, 31. maj - 2. jun 2012. (Izvodi radova, str.стр. 29-30). (Nagrada za najbolje usmeno izlaganje) М64
  2. L. Radovanović, J. Rogan, D. Poleti, „Ternerni kompleksi cinka sa 2,2'-dipiridilaminom i polikarboksilatima benzena“, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19 - 20. oktobar 2012. (Izvodi radova, str. 60). М64
  3. L. Radovanović, J. Rogan, D. Poleti, „Crystal structure of (2,2'-dipyridylamine)-µ3-(1,3-benzenedicarboxylato)zinc(II)”, XX konferencija Srpskog kristalografskog društva, Avala, Beograd, 13. - 15. jun 2013. (Izvodi radova, str.стр. 18-19). М64
  4. D. Poleti, J. Rogan, L. Radovanović, M. Rodić, J. Serb. Chem. Soc., DOI:10.2298/JSC130706115P. M23
  5. Nikola Tasić, Jelena Rogan, Dejan Poleti, Lidija Radovanović, Goran Branković, J. Serb. Chem. Soc., DOI:10.2298/JSC131028005T. M23

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta