IC TMF

Julijana Tadić

011 3303 709
Soba 531a
Kratka biografija Julijana Tadić je rođena 9. aprila 1991. godine u Beogradu, gde je zvršila osnovnu školu i Zemunsku gimnaziju. Školske 2010/11. godine, upisala je osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Diplomirala je u septembru 2014. godine, odbranom završnog rada na temu „Sinteza i karakterizacija 4'-supstituisanih aminoazobenzena”. Školske 2014/2015. godine upisuje master studije na istom fakultetu i studijskom programu, izborno područje Biohemijsko inženjerstvo. Master studije završila je u septembru 2015. godine, odbranom završnog master rada na temu „Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 4-hidroksi-2-hinolona“. Godine 2015/2016. boravila je dva meseca na stručnoj praksi u Nemačkoj, na Tehničkom Univerzitetu u Klaustalu (TU Clausthal), Institut za polimerne materijale i inženjerstvo sintetskih materijala. Doktorske studije upisala je školske 2015/16. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemija, pod mentorstvom prof. dr Dušana Mijina. Od 1. februara 2017. godine angažovana je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja - TR 34009. Govori engleski i nemački jezik.
Oblasti interesovanja Organska sinteza, azo boje, tretman industrijskih otpadnih voda, mikroreaktorski sistemi, čistija proizvodnja.
Reference
  1. Violeta M. Arsovski, Jelena M. Mirković, Julijana D. Tadić, Bojan Đ. Božić, Vesna D. Vitnik, Željko J. Vitnik, Gordana S. Ušćumlić, Dušan Ž. Mijin, "Solvatochromic propertis of azo dyes based on 4-hydroxyl-2-quinolone: Experimental and quantum-chemical study", LIII savetovanje srpskog hemijskog društva, Kragujevac, 2016, Kratki izvod radova, str.103.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta