IC TMF

Jovana Vuković

+381 11 3303 703
Soba 509
Kratka biografija Rođena 1984. godine. Diplomirala 2008. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije je upisala 2009., na istom fakultetu. Od 2010. je angažovana na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Oblasti interesovanja Polimerni biomaterijali; Hidrogelovi na bazi (met)akrilata, itakonske kiseline i prirodnih polimera, i njihova primena u medicini i farmaciji, posebno u sistemima za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih agensa.
Reference
  1. Jovašević J.S. , Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić S.Lj., M.M. Micić M.M., Suljovrujić E.H., Swelling, Mechanical and Antimicrobial Studies of Ag/P(HEMA/IA)/PVP Semi-IPN Hybrid Hydrogels, Acta Physica Polonica A Vol 120, No 2,  2011, pp. 279-283.
  2. Jovašević J.S., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Controlled release and antimicrobial activity studies of zinc/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, 3rd International Congress on Biohydrogels, Florence, Italy 2011, p. 95.
  3. Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Lišanin G., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 13th Annual Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi, Montenegro 2011, p.170.
  4. Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Effect of silver(I) and copper(II) ions on controlled release and antimicrobial activity of  silver and copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 14th Annual Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi, Montenegro 2012, p.115.
  5. Babić М.М.,  Jovašević Ј.S., Filipović J.M.,  Tomić S.Lj.: Diffusion of drugs in hydrogels based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol) (meth)acrylates and itaconic acid, Hemijska Industrija, Vol 66, No 6, 2012, pp. 823-829.
  6. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Hemocompatibility, swelling and thermal properties of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate, itaconic acid and poly(ethylene glycol) dimethacrylate, Polymer Bulletin, Vol 70, No 10, 2013, pp. 2895-2909.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta