IC TMF

Jelena Uljarevic

Soba 356
Kratka biografija

Jelena Uljarević rođena je 8. avgusta 1989. godine u Sarajevu. Osnovne akademske studije upisala je školske 2008/2009 godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i diplomirala 2012. na smeru -menadžment. Iste godine upisuje master studije na Fakultetu organizacionih nauka na modulu za upravljanje projektima i investicijama i odbranom master rada na temu: Upravljanje projektom izgradnje energetski efikasnog stambenog kompleksa pod mentorstvom prof. Dr Marka Mihića postaje master inženjer organizacionih nauka.

Obavljala je stručnu praksu u brokersko-dilerskoj kući ,,Makler Invest AD" u sektoru za finansije i knjigovodstvo i u kompaniji ,,Aliquo Investment" u sektoru za projektni menadžment i tom prilikom radila na izradi studija opravdanosti ulaganja, istraživanju i pronalaženju potencijalnih partnera. Od 15.1.2014. angažovana u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Oblasti interesovanja Projektni menadžment, menadžment kvaliteta, marketing, projektovanje organizacija.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta