IC TMF

Jelena Pavlović

+38111 3303 626
Soba 131
Kratka biografija

         Jelena Pavlović je rođena 9.10.1988. godine u Brusu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2007. godine, odsek Inženjerstvo zaštite životne sredine. Diplomirala je 2011. godine sa temom „Priprema uzorka za analizu tragova pesticida u vodi metodom ekstrakcije na čvrstoj fazi na karbonizovanim vlaknima konoplje“ (mentor: prof. Tatjana Vasiljević). Iste godine upisala je master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine. Master studije završila je u septembru 2012. godine sa temom „Ispitivanje mogućnosti vezivanja Se(IV) i Se(VI) iz vodenih rastvora za prirodni zeolit“ (mentor: prof. Nevenka Rajić).

      Školske 2012/13. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemija. Od maja do decembra 2012. godine bila je uključena u realizaciju inovacionog projekata „Uklanjanje amonijaka iz podzemnih voda i omekšavanje sirove vode bogate magnezijumom pomoću prirodnog zeolita“ (rukovodilac prof. Nevenka Rajić; ev. br. 451-03-00605/2012-16/143). Od decembra 2012. godine zaposlena je u Inovacionom centru, na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom “Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci”  kao istraživač pripravnik. Član je Zeolitskog društva Srbije.

Oblasti interesovanja
  • Struktura i primena prirodnih zeolita; Sinteza i karakterizacija adsorbenata na bazi zeolita za vezivanje različitih anjona iz vode.
  • Structure and application of natural zeolites; Synthesis and characterization of zeolite-based adsorbents for the binding of different anions from water.
Reference 1. J. Pavlović, J. Milenković, Đ. Stojaković, N. Rajić, „Surface modification of the natural clinoptilolite for its potential use for the nitrate removal from water media”, 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, 30 May-02 June 2013, Zlatibor Serbia, Belgrade, Proceedings, pp. 112-115 (ISBN 978-86-82139-41-6). 2. S. Jevtić, J. Pavlović, D. Matijašević, I. Arčon, M. Nikšić, N. Rajić, „Selenium removal from aqueous medium by iron-modified natural clinoptilolite and a possible use of the selenium-loaded clinoptilolite”, 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, 30 May-02 June, 2013, Zlatibor Serbia, Belgrade, Proceedings, pp. 40-43 (ISBN 978-86-82139-41-6). 3. S. Jevtić, J. Pavlović, D. Matijašević, M. Nikšić, N. Rajić, „Primena prirodnog zeolita za uklanjanje toksičnih anjona iz otpadnih voda”, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, 08-09 Novembar 2012, Beograd, Srbija, Zbornik radova, pp. 133-141 (ISBN 978-86-882931-54-6). 4. J. Milovanović, S. Jevtić, J. Milenković, J. Pavlović, J. Hrenović, N. Rajić,  „Efikasnost srbijanskog prirodnog zeolita u poboljšanju kvaliteta pijaće vode”, XIII međunarodna konferencija "Vodovodni i kanalizacioni sistemi", 22-24 Maj 2013, Jahorina Bosna i Hercegovina, Zbornik radova str. 67-72 (ISBN 978-86-82931-58-4).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta