IC TMF

Jelena Pajnik

+381 11 3303 704
Soba 505
Krata biografija Rodjena 1985. godine u Jagodini gde je zavrsila osnovnu i srednju skolu. Na Tehnolosko-metalurškom fakultetu je diplomirala 2010. godine na katedri za Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Upisala je doktorske studije 2011. god na katedri za Hemijsko inženjerstvo. Od 2012. godine je zaposlena u Inovacionom centru Tehnolosko-metalurškog fakulteta u okviru projekta  „Sinteza, razvoj tehnologije dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava“.
Oblasti interesovanja Nova generacija biodizela, hidrotriting biljnih ulja, sinteza i primena aerogelova kao katalizatora pri hidrotritingu, obnovljivi izvori energije.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta