IC TMF

Jasmina Lazarević

+38111 3370 472
Soba 321
Kratka biografija

        Jasmina J. Lazarević diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Doktorske akademske studije na Tehnološko - metalurškom fakultetu upisala je školske 2013/2014. godine, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Zaposlena je od decembra 2013. godine u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta kao istraživač - pripravnik, u okviru projekta pod nazivom "Razvoj novih inkapsulacionihi enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti" III 46010, pod rukovodstvom prof. dr Branka Bugarskog.

Oblasti interesovanja Sistemi za kontrolisano otpuštanje lekova, Eritrocitne membrane kao potencijalni nosači za lekove, Polimorfizam, Ramanova spektroskopija.
Reference
  1. J.J. Lazarević,  S. Uskoković-Marković, M. Jelikić-Stankov, M. Radonjić, D. Tanasković, N. Lazarević, Z.V. Popović: “Intermolecular and low-frequency intramolecular Raman scattering study of racemic ibuprofen.” In: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 126, pp. 301–305, (2014).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta