IC TMF

Ivana Jevremović

+381 11 3303 686
Soba 417
Krata biografija Ivana Jevremović je rođena 01.07.1985. godine, u Smederevu. Na Tehnološko-metalurški fakultet upisala se školske 2004/2005. godine, na odsek za Biohemijsko inzenjerstvo i biotehnologiju. Diplomirala je septembra 2010. godine na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju. Srednja ocena tokom studija je 9,78. Ivana Jevremović je dobila dve diplome Pante Tutundzića za postignute izvanredne rezultate u toku studiranja (za školsku 2004/2005. i 2005/2006. godinu). Dobitnik је i Specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh tokom studija (2011. godine). Školske 2010/11. se upisala na doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo (Elektrohemija i elektrohemijsko inženjerstvo).  U toku 2011, 2012 i 2013. godine boravila je u periodima od po tri meseca na Institute for Corrosion and Multiphase Technology, Ohio University u cilju izrade eksperimentalnog dela doktorske teze. Dobitnik je treće nagrade u kategoriji Harvey Herro Category for the field of the applied corrosion technology, NACE Student Poster Session, za poster pod nazivom ’’Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation of Mild Steel in CO2 Environment Using Corrosion Inhibitor Injected within a Foam Carrier’’ na konferenciji CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, SAD, 2012. godine. Dobitnik je nagrade za najbolju prezentaciju pod nazivom “Use of Quartz Crystal Microbalance (QCM) Measurements to Investigate Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation Method“ na međunarodnoj konferenciji 12th Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering, Beograd, 2013. godine.
Oblasti interesovanja Korozija u uslovima kondenzacije; inhibitori korozije; metode za sprečavanje pojave korozije. Top of the line corrosion; corrosion inhibitors; corrosion mitigation methods.
Reference
  1. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas Baugh,  Marc Singer, Srdjan Nešić, “ A novel method to mitigate the Top of the Line Corrosion in wet gas pipelines by corrosion inhibitor within a foam matrix”, Corrosion 69 (2) (2013) pp. 186-192.
  2. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srdjan Nešić, Vesna Mišković-Stanković“ Inhibition properties of self-assembled corrosion inhibitor talloil diethylenetriamine imidazoline for mild steel corrosion in chloride solution saturated with carbon dioxide”, Corros. Sci.77(2013) pp. 265-272.
  3. Ivana Jevremović, Aleksandra Debeljković,  Marc Singer, Mohsen Achour, Srdjan Nešić, Vesna Mišković-Stanković, “ The mixture of dicyclohexilamine and oleylamine as corrosion inhibitor for mild steel in NaCl solution saturated with CO2 under both continual immersion and top of the line corrosion”, J. Serb. Chem. Soc. 77(8) (2012) 1047-1061
  4. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas Baugh,  Marc Singer, Srdjan Nešić, “ A novel method to mitigate the Top of the Line Corrosion in wet gas pipelines by corrosion inhibitor within a foam matrix”, NACE International Conference, CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, USA, 2012, paper no. C2012-0001403 (p.1-15).
  5. Ivana Jevremović, V. Mišković-Stanković, M. Achour, M. Singer, S. Nešić "Evaluation of a Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation Method in a Large Scale Flow Loop", NACE International Conference, CORROSION/2013, Orlando, Florida, USA, paper no. C2013-0002321(p.1-15).
 

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta