IC TMF

Ivana Damnjanović

+381 11 3303 876
Soba 36
Krata biografija Ivana Damnjanović (devojačko Dimić), dipl. inž. tehnologije, rođena je 08.06.1985. godine u Prištini. Nakon završetka srednje medicinske škole 2004. godine u Beogradu, upisala je studije na Tehnološko – metalurškom fakultetu (studijski program Hemijska tehnologija; studijsko područje Farmaceutsko inženjerstvo) Univerziteta u Beogradu i diplomirala 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,05. U periodu od 2005. do 2009. godine bila je stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije. Primila je priznanje Srpskog hemijskog društva za ukupan izuzetan uspeh u toku studiranja. Doktorske studije upisala je školske 2010/2011. godine na TMF-u na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija i položila sve programom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9,83. Zaposlena je u Inovacionom centru TMF-a kao istraživač-pripravnik od 2011. godine. Marta 2013. godine izabrana je u zvanje istraživač-saradnik. Trenutno je angažovana na realizaciji projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju poboljšanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“ (III 46010).
Oblasti interesovanja Ispitivanje materijala sitnozrne mikrostrukture i razvoj novih biokompatibilnih materijala za primenu u medicini i farmaciji, izrada numeričkih modela primenom metode konačnih elemenata, proračuni komponenata procesne opreme.
Reference
  1. I. Dimić, M. Arsić, B. Međo, A. Stefanović, V. Grabulov, M. Rakin: Effect of welded joint imperfection on the integrity of pipe elbows subjected to internal pressure, Technical Gazette 20 (2) (2013) 285-290, ISSN 1330-3651.
  2. I. Dimić, I. Cvijović-Alagić, I. Kostić, A. Perić-Grujić, M. Rakin, S. Putić, B. Bugarski: Metallic ion release from biocompatible cobalt-based alloy, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, DOI:10.2298/CICEQ130813039D.
  3. I.D. Dimić, I.Lj. Cvijović-Alagić, M.B. Rakin, A.A. Perić-Grujić, M.P. Rakin, S.P. Putić, B.M. Bugarski: Effect of the pH of artificial saliva on the ion release from commercially pure titanium, Acta Periodica Technologica, APTEFF 44 (2013) 207-215, ISSN 1450-7188.
  4. I. Dimić, N. Tomović, J. Blažić, M. Rakin, B. Bugarski: Strength design calculation of a horizontal pressure vessel, Structural integrity and life 13 (3) (2013) 157-161, ISSN 1451-3749.
  5. N. Tomović, I. Dimić, M. Rakin, S. Putić, B. Međo: Influence of working conditions on strength calculation of pressure vessel of austenitic steel according to SRPS EN 13445, Structural integrity and life 13 (2) (2013) 137-140, ISSN 1451-3749.
  6. I.D. Dimić, N.S. Tomović, I.LJ. Cvijović-Alagić, M.P. Rakin, B.M. Bugarski: Metal ion release from titanium and cobalt-based alloy for dental application, Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Septembar 2-6, 2013, p.146.
  7. I. Dimić, I. Cvijović-Alagić, M. Rakin, B. Bugarski: Analysis of metal ion release from biomedical implants, Metallurgical and Materials Engineering 19 (2) (2013) 167-176.
  8. J. Petrović, D. Ljubić, M. Stamenović, I. Dimić, S. Putić: Mechanical properties deviation of recycled glass-epoxy composite material, First International Conference Processing, characterisation and application of nanostructured materials and nanotechnology, NANOBELGRADE 2012, Book of abstracts, Beograd (2012) 101, ISBN 978-86-7401-285-7.
  9. I. Dimić, T. Biočanin, B. Međo, M. Rakin, S. Putić: Numerička analiza staklena vlakna-poliester kompozitne cevi izložene dejstvu unutrašnjeg pritiska, Savetovanje “Napredni materijali i mogućnosti njihove primene”, Zbornik radova, Požarevac (2011) 40-48, ISBN 978-86-911159-2-0.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta