IC TMF

Isidora Deljanin

+381 11 3303 642
Soba 238
Krata biografija Rođena 1985. godine u Beogradu. Osnovne studije upisala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Ekologija i zaštita životne sredine 2004. godine. Diplomirala januara 2010. godine. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala 2010, na katedri za Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od februara 2011. zaposlena u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta kao istraživač pripravnik. Decembra 2012. izabrana je u zvanje istraživač saradnik.
Oblasti interesovanja Biomonitoring elemenata u tragovima, Instrumentalna hemijska analiza – Masena spektrometrija (ICP MS tehnika). Trace elements biomonitoring, Instrumental chemical analysis - Mass spectrometry (ICP-MS technique).
Reference
  1. Kataranovski D., Kataranovski M., Deljanin I.: Helminth Fauna Of Rattus Norvegicus Berkenhout, 1769 From The Belgrade Area, Serbia, Archives of Biological Sciences, Vol 62, No 4, 2010, pp.1091-1099
  2. Tomašević M., Antanasijević D., Aničić M., Deljanin I.,  Perić-Grujić A., Ristić M.: Lead concentrations and isotope ratios in urban tree leaves, Ecological Indicators, Vol 24, 2013, pp. 504–509

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta