IC TMF

Eleonora Gvozdić

+38111 3370 410
Soba 232
Kratka biografija

               Eleonora Gvozdić rođena je 08.02.1987. godine u Karlovcu, u Hrvatskoj. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2012. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Ekologija i zaštita životne sredine i stekla zvanje diplomirani biolog zaštite životne sredine.

         Doktorske studije je upisala u novembru 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od maja 2017. godine je zaposlena u Inovacionom centru TMF-a kao istraživač pripravnik i angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom "Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških metala". Član je Srpskog hemijskog društva.

Oblasti interesovanja
  • Instrumentalne metode hemijske analize; tečna hromatografija visokih performansi-tandem masena spektrometrija. Razvoj i primena analitičkih metoda za određivanje tragova emergentnih zagađujućih materija u vodi.
  • Instrumental methods of chemical analysis; high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, HPLC-MS/MS. Development and application of analytical methods for determination of emerging contaminats in water.
Reference
  1. Gvozdić E., Мatić Bujagić I., Đurkić Т., Grujić S.: Маseni spektri odabranih veštačkih zaslađivača, Četvrti naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2017, Beograd, Srbija, 8. decembar 2017., Zbornik radova str. 188.
  2. Gvozdić E., Matić Bujagić I., Grujić S., Đurkić T.: Razvoj hromatografske metode za određivanje tragova veštačkih zaslađivača u vodi, 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine (EnviroChem 2018), Kruševac, Srbija, 2018, Knjiga izvoda, str. 167. ISBN: 978-86-7132-068-9.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta