IC TMF

Eleonora Gvozdić

+381 11 3370 410
Email
Soba 232
Krata biografija Eleonora Gvozdić rođena je 08.02.1987. godine u Karlovcu, u Hrvatskoj. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2012. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Ekologija i zaštita životne sredine i stekla zvanje diplomirani biolog zaštite životne sredine. Doktorske studije je upisala u novembru 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od maja 2017. godine je zaposlena u Inovacionom centru TMF-a kao istraživač pripravnik i angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom "Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških metala".
Oblasti interesovanja Instrumentalne analitičke metode; Tečna hromatografija visokih performansi-tandem masena spektrometrija (HPLC-MS/MS) Razvoj i primena metoda za određivanje tragova emergentnih zagađujućih materija u vodi.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta