IC TMF

Danijela Kostić

+38163 8650 189
Soba
Kratka biografija

            Danijela Kostić je rođena 7. avgusta 1986. godine u Beogradu. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu je upisala 2005. godine, smer Hemijsko inženjerstvo. Diplomirala je u septembru 2009. na temu “Ispitivanje inženjerstva tkiva hrskavice u protočnom bioreaktoru”. Iste godine je upisala master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom prof. dr Bojane Obradović i u oktobru 2010. odbranila master rad na temu “Ispitivanje primene alginatnih mikročestica i bioreaktora sa dinamičkom kompresijom za inženjerstvo tkiva hrskavice”. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, a tokom 2009. stipendista fonada za mlade talente. Doktorske studije je upisala 2010. i kao istraživač-pripravnik zaposlena je od februara 2011. u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta. Tokom studija bila je aktivni član studentske organizacije BEST (organizacija studenata tehnike Evrope), gde je kao osoba odgovorna za akademski deo učestvovala u realizaciji stručnog kursa u prečišćavanju otpadnih voda. U organizaciji je aktivno učestvovala i kao član PR i FR tima. Kao nagrada za dobre studijske rezultate išla je u posetu Max Planc institutu u Magdeburgu u Nemačkoj, 2008. Godine 2009. bila je dva meseca na stručnoj praksi u fabrici za prečišćavanje otpadnih voda u Siriji. Učestvovala je na konferenciji mladih istraživača “Materials Science and Engineering”, SANU u Beogradu 2010. Učestvovala je u internacionalnoj letnjoj školi “Advanced methods in cell biology” u Piranu (Slovenija), 2010 i u letnjoj školi “Innovative approaches in regenerative medicine”, u Berlinu (Nemačka), 2011.

Oblasti interesovanja Bioreaktori, fenomeni prenosa, biomaterijali, tkivno inženjerstvo, regenerativna medicina.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta