IC TMF

Danijela Brković

+381 64-3014927
Soba 334
Krata biografija Rođena 1984 godine. Diplomirala 2010 i iste godine upisala doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Od 2011 god. angažovana na projektima integralnih i interdisciplinarnih istraživanja Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.
Oblasti interesovanja Sinteze organskih jedinjenja, instrumentalna analiza, sinteza ugljeničnih nanomaterijala i karakterizacija. Synthesis of organic compounds, instrumental analysis, synthesis and characterization of carbon nanomaterials.
Reference Natasa C. Ilic, Aleksandar D. Marinkovic, Danijela V. Brkovic, Slobodan D. Petrovic, Sinteza i karakterizacija feniciklidina i njegovih derivata, Hem. Ind. 6495) (2010) 389-400, DOI: 10.2298/HEMIND100523050I. ISSN 0367-598. Danijela V. Brkovic, Milutin M. Milosavljevic, Aleksandar D. Marinkovic, "A comparative synthesis of N-(substituted phenyl)-O-isobutyl thiocarbamates ", 10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2009, 16-19 September 2010, Donji Milanovac, Serbia, p. 1051-1054. Smiljka S. Milisavljevic, Milutin M. Milosavljevic, Aleksandar D. Marinkovic, Danijela V. Brkovic, "Determination of the water quality in accord with regulation of water classification", 10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2009, 16-19 September 2010, Donji Milanovac, Serbia, p. 1158-1162.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta