IC TMF

Ana Dugandžić

+381 11 3370 395
Soba 332
Krata biografija Ana Dugandžić (devojačko Smiljanić) rođena je 1981.godine u Beogradu. Diplomirala je 2008.godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Doktorske studije upisala je 2010/2011 na istom fakultetu. Od 1.februara 2011.godine učesnik je na projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja osnovnih istraživanja iz hemije ''Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla'' (OI 172013). Član je Srpskog hemijskog društva.
Oblasti interesovanja Heterogena kataliza sa fotokatalizom , Heterogenous catalysis with photocatalysis
Reference
  1. D.Mijin, M.Savić, S.Perović, A.Smiljanić, O.Glavaški, M.Jovanović and S.Petrović "A study of the photocatalytic degradation of metamitron in ZnO water suspensions", Desalination, Vol.249, (2009), 286-292.
  2. Ana M. Dugandžić, Dušan Ž. Mijin, Slobodan D.Petrović, Photocatalytic degradation of dithiocarbamate pesticides, 13 International Conference ''Research and Development in Mechanical Industry'' RaDMI 2013, Book of Abstracts, Vol.II, 783-787, 12-15 September 2013, Kopaonik, Serbia.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta