IC TMF

Aleksandra Bogdanović

+381 64 1895 990
Soba
Krata biografija Aleksandra Bogdanovic, rodjena 1987. u Novom Pazaru, kao srednju skolu pohadjala je Gimnaziju u Novom Pazaru, od 2002-2006 god. Tehnolosko-metalurski fakultet u Beogradu upisala 2006. god., odsek farmaceutsko inzenjerstvo i diplomirala 2010. sa temom „Ekstrakcija biljnih ekstrakata (polifenola), inkapsulacija u alginatne čestice i praćenje otpuštanja polifenola“. Nakon diplomiranja, 3 meseca provela na praksi u Sao Paolu, Brazil na Institutu UNICAMP, odsek hemijsko inzenjerstvo, gde se bavila natkriticnom ekstrakcijom i impregnacijom. Master studije upisala 2010,odsek hemijsko inzenjerstvo, i zavrsila 2011 sa master radom „Razvoj metoda za kontrolu kvaliteta Dexasona i Bensedina HPLC-om“". Za vreme master studija godinu dana radila u fabrici lekova " Galenika.a.d",u kontroli kvaliteta lekova,  gde je sakupljen materijal i odradjeni eksperimenti za master rad. Doktorske studije upisala 2011 na TMF-u, i od tad je zaposlena u Inovacionom centru TMF-a na projektu Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj :"Funkcionalni fizioloski aktivni biljni materijali sa dodatom vrednoscu za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji" (III 45017). Dobitnica je Nagrade Srpskog Hemijskog Drustva za istaknuti uspeh 2011. godine, kao i tri nagrade „ Panta Tutundžić“, za istaknuti uspeh tokom osnovnih akademskih studija. Clan je Srpskog hemijskog drustva.
Oblasti interesovanja Bavi se natkriticnom ekstrakcijom razlicitih biljaka koje poseduju niz potencijalnih farmakoloskih aktivnosti, izolovanjem etarskih ulja i ekstrakata sa farmakoloskim dejstvima kao i optimizacijom procesa natkriticne ekstrakcije, sa kvalitativnom i kvantitativnom GC/MS i HPLC analizom dobijenih etarskih ulja i ekstrakata.
Reference
  1.  Aleksandra M. Bogdanović, Vanja M. Tadić, Slobodan D. Petrović, “APPLICATION OF NKE IN USE OF HYPOLIPEMICS“, 13 th International Confernce , „Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2013, Book of Abstracts, Volume 2, pp.747-752, 12-15 September, 2013, Kopaonik, Serbia.
  2. Aleksandra Bogdanović, Stoja Milovanović, Vanja Tadić, Slobodan Petrović and  Irena Zizovic, Supercritical fluid extraction from Lemon Balm (Melissa officinalis), 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH PRESSURE PROCESSES TECHNOLOGY, Belgrade, Serbia, September 8-11, 2013, EFCE Event NO. 708.
  3. Tadic V, Djordjevic S, Zugic A, Arsic I, Bogdanovic A, Homsek I (2013): “Sensitive HPLC Method for the Determination of Usnic Acid in Tablets“, 5th International BBBB Conference, 26th-28th September, Athens, Eur J Pharm Sci 50, Supplement 1, PP142, PG 117, ISSN: 0928-0987.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta