IC TMF

Zaposleni

Naučni savetnici

Dušan Rajić +38111 3303 787 Detalji

Viši naučni saradnici

Jovana Milanović +381 11 3303 629 Detalji
Ana Janković +38111 3303 686 Detalji

Naučni saradnici

Anđelika Bjelajac +381 11 3303 741 Detalji
Davor Antanasijević +38111 3303 642 Detalji
Marija Vuksanović +38111 3303 616 Detalji
Jovana Vuković +381 11 3303 703 Detalji
Željko Radovanović +38111 3303 740 Detalji
Marina Mihajlović +38111 3303 709 Detalji
Veljko Đokić +381 11 3303 740 Detalji
Darka Marković +381 11 3303 712 Detalji
Pavle Spasojević +381 11 3303 805 Detalji
Sanja Grbavčić +381 11 3303 727 Detalji
Vesna Panić +381 11 3370 805 Detalji
Nataša Tomić +38111 3303 616 Detalji
Milisav Ranitović +38111 3303-676 Detalji
Jelena Ašanin +38164 1500 546 Detalji
Ana Kramar +38111 3303 629 Detalji
Marija Babić +38111 3303 703 Detalji
Katarina Antić +381 11 3303 703 Detalji
Daniela Popović +38111 3303 715 Detalji
Isidora Deljanin +38111 3303 642 Detalji
Vera Obradović +38111 3303 616 Detalji
Bojan Gligorijević +381 63 494 699 Detalji
Marija Lučić Škorić +38111 3303 706 Detalji
Vesna Nikolić +38111 3303 679 Detalji
Marina Radišić +38111 3370 410 Detalji
Bojana Balanč +38111 3370 472 Detalji
Vuk Radmilović +38111 3370 469 Detalji
Stevan Dimitrijević +38111 3303 676 Detalji
Tijana Kovač +381 11 3303 683 Detalji
Nataša Šekuljica +38164 1937 306 Detalji
S. Mandić-Rajčević +38111 3303 709 Detalji
Ivan Stojković 0038166 111 016 Detalji
Ivan Milovanović 063 7268047 Detalji
Jasmina Stojkovska +38111 3303 609 Detalji

Istraživači-saradnici

Milica Karanac +38111 3303 675 Detalji
Ana Dajić +38111 3303 709 Detalji
Danijela Kostić +38163 8650 189 Detalji
Nataša Obradović +381 11 3303 837 Detalji
Tanja Krunić +38164 3434 905 Detalji
Nenad Zarić +38169 2050 502 Detalji
Marija Štulović +38111 3303 679 Detalji
Nemanja Barać +38165 6790 033 Detalji
D. Radovanović +38111 3303 607 Detalji
Jelena Dikić +38111 3303 804 Detalji
Jelena Pavlović +38111 3303 626 Detalji
Ljiljana Tolić Stojadinović +38111 3370 410 Detalji
Marina Maletić +38111 3370 410 Detalji
Srđan Perišić +381 11 3303 616 Detalji
Jasmina Lazarević +38111 3370 472 Detalji
Lidija Radovanović +38111 3303 784 Detalji
A. Jovanović +38164 1481 978 Detalji
Jelena Pajnik +38111 3303 704 Detalji
Katarina Bukara +381 11 3370 472 Detalji
Predrag Petrović +381 11 3370 472 Detalji
Matea Korica +38111 3303 629 Detalji
Katarina Banjanac 063/71-19-183 Detalji
Bojana Aleksić 011/3370-391 Detalji
Katarina Nešović +38111 3303 815 Detalji
Dragana Mladenović +38111 3370 724 Detalji
Neda Radovanović +38111 3370 724 Detalji
Ana Milivojević +38111 3370 724 Detalji

Istraživači pripravnici

Nataša Gajić +38111 3303 851 Detalji
Mina Volić +38111 3370 472 Detalji
Anđela Radisavljević +38111 3303 617 Detalji
Julijana Tadić 011 3303 709 Detalji
Eleonora Gvozdić +38111 3370 410 Detalji
Bojan Petrović 064 476 2286 Detalji
Milena Stevanović +38111 3303 815 Detalji
Daniel Mijailović +38111 3303 617 Detalji
Mihailo Paunović +38111 3303767 Detalji
Danijela Prokić +38111 3370 410 Detalji
A. Ivanovska +38111 3303 629 Detalji
Petar Batinić +38164 0354 670 Detalji
Tamara Bakić +38164 3305 208 Detalji
Stefan Bošković +38111 3370 472 Detalji
Ana Prodanović +38111 3370 391 Detalji
Mia Radonjić +38111 3303 609 Detalji
Milena Radomirović +38111 3303 778 Detalji

Saradnja sa privredom

Nikola Jovanović +38111 3303 714 Detalji

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta